Insane

Sob n xmx jngn d pke yg ngga ngga'y nh langsung nh pi ane tes d hp jadul lw ente tes d symbian g bsa atw s40 cma bsa'y d hp jadul ky 1200 1208 1209 1600 2310 1615 1661